Jesteś tutaj: Artykuły / Jak jest opodatkowana spółka?

Jak jest opodatkowana spółka?

Często podnoszoną wadą spółki z ograniczona odpowiedzialnością jest tzw. podwójne opodatkowanie. Podatek powinna zapłacić osobno spółka i osobno wspólnicy. Jednakże, stosując odpowiednie rozwiązania można doprowadzić do sytuacji, że  18% podatku zapłaci tylko wspólnik i to raz w roku. Jak to możliwe?

Działanie podwójnego opodatkowania najłatwiej wytłumaczyć na przykładzie dywidendy. Spółka, która wypracowała zysk wypłaca go swoim wspólnikom w formie dywidendy. Tylko przed wypłatą musi zapłacić podatek od osób prawnych w wysokości 19%. A po otrzymaniu dywidendy wspólnicy muszą zapłacić 18 procentowy podatek od osób fizycznych. Podatek jest naliczony dwa razy od tych samych pieniędzy.

Podatek CIT płaci się od dochodu, czyli nadwyżki przychodu nad kosztami jego uzyskania. Zatem najlepszym sposobem jego ominięcia jest nieosiągnięcie dochodu. Może się to wydawać bez sensu, bo po co zakładać spółkę, która nie przynosi zysku? Sęk w tym, by dochód uzyskiwali wspólnicy, a nie spółka. Można to osiągnąć wówczas, gdy wspólnicy będą pracować na rzecz spółki i będą z tego tytułu otrzymywać wynagrodzenie. Wynagrodzenie pracownika można zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu. Więc jeśli cały przychód spółki będzie brał się z pracy wspólników, a do tego będziemy mieli kilka pobocznych kosztów (wynajem siedziby, telefon itp.) to będzie on równy kosztom uzyskania przychodu, a więc dochód będzie zerowy. Nie będzie od czego zapłacić podatku.

Gdy wszystkie pieniądze zarobione przez spółkę trafią do wspólników, to przed nimi powstanie problem rozliczenia się z fiskusem. Na jakiej podstawie mają zgłosić dochód do opodatkowania? To zależy jaki stosunek łączy go ze spółką. Jeżeli będzie to umowa o pracę lub umowa zlecenia wszystko będzie przebiegało na zasadach ogólnych - spółka jako pracodawca będzie płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy, a dodatkowo odprowadzane będą składki na ubezpieczenie społeczne. W przypadku umowy o dzieło nie płaci się składek ZUS, ale wciąż pozostaje zaliczka na podatek dochodowy. Niektórzy pobierają wynagrodzenie z tytułu powołania do funkcji prezesa spółki. W takim wypadku również płaci się zaliczki na podatek dochodowy, jednak wypłata nie jest “ozusowiona”. Niestety rozwiązanie to często jest iluzoryczne, gdy prezes w rzeczywistości pracuje dla spółki - np. projektując strony internetowe, czy obsługując klientów. Gdy natomiast wspólnik jest zobowiązany do pracy w umowie spółki to zarobki trzeba zakwalifikować do „innych źródeł”. Od takich dochodów nie odprowadza się zaliczek na podatek. Oznacza to, że płaci się go raz w roku – ma to swoje plusy i minusy. Z jednej strony w danym miesiącu zostaje więcej pieniędzy, które można zainwestować, z drugiej zapłacenie jednorazowo większej kwoty może być bardziej kłopotliwe.

Jak więc widać, sytuacja podatkowa spółki wcale nie musi być niekorzystna – wystarczy tylko umiejętnie uregulować wzajemne relacja wspólnika i spółki. Jest to szczególnie korzystne dla osób, których działalność jest niewielka i nie zatrudniają pracowników. Dzięki temu może stać się ona dobrym sposobem na optymalizację zobowiązań wobec państwa i znalezienie oszczędności.

Jak nie płacić ZUS? Zadaje sobie to pytanie niejeden przedsiębiorca. Czy prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jej wspólnicy nie płacą składek ZUS. Dociekliwi mogą zadawać sobie pytanie: dlaczego tak jest? I skąd w ogóle o tym wiadomo?

Na polskim rynku popularnym  zjawiskiem, jest przekształcanie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową. Na pierwszy rzut oka można sądzić, że tę właśnie usługę oferuje firma spółkaPRO. Tymczasem jest inaczej: proponujemy założenie nowej spółki, a nie przekształcenie. Są to dwie odrębne instytucje prawne, które różnią się w zasadniczy sposób.

Prowadzenie własnego biznesu wymaga nie tylko udanego pomysłu i skutecznej strategii, ale także zdolności przewidywania możliwych wypadków i przygotowywania się na nie. Dlatego bardzo ważną kwestią jest świadomość tego, kto i w jakim rozmiarze odpowiada za zobowiązania i długi związane z prowadzoną działalnością. Odpowiedzialność ta zależy przede wszystkim od formy prawnej prowadzenia działalności.

Często podnoszoną wadą spółki z ograniczona odpowiedzialnością jest tzw. podwójne opodatkowanie. Podatek powinna zapłacić osobno spółka i osobno wspólnicy. Jednakże, stosując odpowiednie rozwiązania można doprowadzić do sytuacji, że  18% podatku zapłaci tylko wspólnik i to raz w roku. Jak to możliwe?

Jak wiadomo, procedura rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardziej skomplikowana niż otworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Warto jednak przyjrzeć się jej bliżej, krok po kroku, bo wtedy okaże się, że jej przejście jest możliwe dla każdego przedsiębiorcy.