Jesteś tutaj: Artykuły / Odpowiedzialność spółki z o.o.

Odpowiedzialność spółki z o.o.

Prowadzenie własnego biznesu wymaga nie tylko udanego pomysłu i skutecznej strategii, ale także zdolności przewidywania możliwych wypadków i przygotowywania się na nie. Dlatego bardzo ważną kwestią jest świadomość tego, kto i w jakim rozmiarze odpowiada za zobowiązania i długi związane z prowadzoną działalnością. Odpowiedzialność ta zależy przede wszystkim od formy prawnej prowadzenia działalności.

 

Każdy biznes jest ryzykowny. Zawsze coś może się nie udać: błędna decyzja, nieuczciwy kontrahent, kryzys gospodarczy, losowy nieszczęśliwy wypadek. Takie zdarzenia mogą wpędzić w poważne tarapaty finansowe i zostawić przedsiębiorcę z długami. Co w takiej sytuacji?  Oczywiście to zależy od wielu czynników, ale najważniejszym z nich jest  to, w jakiej formie prowad odpowiedzialność przedsiębiorcy jest nieograniczona i rozciąga się także na jego prywatnyzimy  biznes. Jeśli jest to zwyczajna jednoosobowa działalność gospodarcza, wówczas majątek, a pod pewnymi warunkami także na majątek małżeński. Wierzyciel będzie żądał od przedsiębiorcy żeby spłacił dług, a w postępowaniu egzekucyjnym komornik może zająć jego wynagrodzenie, ruchomości, czasem także dom.

           Inaczej jest w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  Zasada jest taka, że wspólnicy odpowiadają  za zobowiązania tylko do wysokości wniesionych wkładów, a jedynie spółka całym swoim majątkiem. Na majątek spółki składa się kapitał zakładowy wniesiony przy jej zakładaniu oraz nabyty w toku prowadzonej działalności. W takiej sytuacji prywatny majątek wspólników jest całkowicie bezpieczny. Wierzyciele będą żądali spłacenia długu jedynie od spółki, a komornik nie ma podstaw by sięgać po jakiekolwiek dochody wspólnika. Co więcej, jeżeli spółka na bieżąco wypłaca swoje dochody wspólnikom w formie wynagrodzenia lub dywidendy, to jej odpowiedzialność jest ograniczona do kapitału zakładowego, który bardzo często jest najniższy i wynosi 5000zł.

Jest jednak pewien wyjątek: członkowie zarządu mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za zobowiązania spółki, jeśli we właściwym czasie nie zgłoszą wniosku o ogłoszenie upadłości albo wszczęcie postępowania układowego. Jaki jest ten właściwy czas? Wtedy, kiedy spółka staje się niewypłacalna, czyli gdy nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań lub gdy wartość jej zobowiązań przekroczy wartość jej majątku - choćby zobowiązania na bieżąco wykonywała. Aby można jednak było ściągać należności od Prezesa Spółki niezgłoszenie wniosku o upałość musi wynikać z jego własnej winy, a wierzyciel musi ponieść rzeczywistą szkodę.

           Warto też pamiętać, że ograniczenie odpowiedzialności działa w dwie strony: również spółka nie odpowiada za zobowiązania wspólnika. Jeżeli wspólnik ma długi, wierzyciele i komornik nie mogą zajmować majątku spółki, której jest on wspólnikiem. Mogą jedynie zająć jego udziały w spółce i związane z nimi prawa. Również wynagrodzenie otrzymywane przez wspólnika od spółki z tytułu świadczeń na jej rzecz jest trudne do wyegzekwowania przez komornika, gdyż pod względem prawnym nie jest to wynagrodzenie za pracę. Komornik często może nawet nie wiedzieć, że dłużnik ma jakieś udziały w spółce. Jest to korzystne dla wspólnika, gdyż zapewnia mu dochód w trudnej sytuacji finansowej. Trzeba jednak pamiętać o jednej rzeczy – nie da się uciec przed długami wnosząc majątek do spółki z o.o. Jeśli osoba fizyczna ma długi i w celu uniknięcia ich spłacania przeniesie swój prywatny majątek do spółki, to taka czynność jest nieważna względem wierzycieli i nadal będą mogli oni prowadzić egzekucję z tego majątku.  

Czy są jakieś minusy ograniczonej odpowiedzialności? Poza pewnymi sprawami związanymi z zakładaniem i prowadzeniem spółki, na pewno ważną rzeczą jest, że ograniczona odpowiedzialność obniża zdolność kredytową. Banki najczęściej wymagają żeby spółka działała przynajmniej rok oraz żeby wspólnicy lub członkowie zarządu poręczali kredyt, co w praktyce obarcza ich odpowiedzialnością solidarną ze spółką, czyli w praktyce i tak mniejszą niż przy prowadzeniu firmy pod własną marką. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej kredyt otrzymuje się na podstawie dochodu, spółka może go dostać na biznesplan, prognozę lub na podstawie obrotu. Nie oznacza to, że nie da się wynegocjować korzystnego kredytu dla spółki, jest to jednak znacznie trudniejsze. Innym kłopotem mogą być wnioski o upadłość. Jeśli członkowie zarządu chcą w pełni korzystać z dobrodziejstw ograniczonej odpowiedzialności muszą być czujni w pilnowaniu terminów na zgłoszenie takiego wniosku. Niestety, przepisy są tak skonstruowane, że nierzadko może dojść do sytuacji, że pod względem prawnym spółka jest niewypłacalna, choć de facto bardzo dobrze prosperuje.

Tak czy siak, dla osób, które chcą wykorzystać spółkę z o.o. do optymalizacji składek na ubezpieczenie społeczne, ograniczona odpowiedzialność będzie dodatkowym atutem, który może rodzić tylko pozytywne konsekwencje. Jest to lepsze niż odpowiadanie całym swoim majątkiem niezależnie od sytuacji. Może to też ułatwić organizację i zarządzanie swoimi pieniędzmi – jest klarowny podział na finanse firmowe i domowe, co dla niektórych osób bywa nieocenione. Przed wyborem formy działalności warto wcześniej zastanowić się, która forma da nam najwięcej korzyści.

Jak nie płacić ZUS? Zadaje sobie to pytanie niejeden przedsiębiorca. Czy prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jej wspólnicy nie płacą składek ZUS. Dociekliwi mogą zadawać sobie pytanie: dlaczego tak jest? I skąd w ogóle o tym wiadomo?

Na polskim rynku popularnym  zjawiskiem, jest przekształcanie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową. Na pierwszy rzut oka można sądzić, że tę właśnie usługę oferuje firma spółkaPRO. Tymczasem jest inaczej: proponujemy założenie nowej spółki, a nie przekształcenie. Są to dwie odrębne instytucje prawne, które różnią się w zasadniczy sposób.

Prowadzenie własnego biznesu wymaga nie tylko udanego pomysłu i skutecznej strategii, ale także zdolności przewidywania możliwych wypadków i przygotowywania się na nie. Dlatego bardzo ważną kwestią jest świadomość tego, kto i w jakim rozmiarze odpowiada za zobowiązania i długi związane z prowadzoną działalnością. Odpowiedzialność ta zależy przede wszystkim od formy prawnej prowadzenia działalności.

Często podnoszoną wadą spółki z ograniczona odpowiedzialnością jest tzw. podwójne opodatkowanie. Podatek powinna zapłacić osobno spółka i osobno wspólnicy. Jednakże, stosując odpowiednie rozwiązania można doprowadzić do sytuacji, że  18% podatku zapłaci tylko wspólnik i to raz w roku. Jak to możliwe?

Jak wiadomo, procedura rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardziej skomplikowana niż otworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Warto jednak przyjrzeć się jej bliżej, krok po kroku, bo wtedy okaże się, że jej przejście jest możliwe dla każdego przedsiębiorcy.