Jesteś tutaj: Artykuły / Istota i rodzaje spółek

Istota i rodzaje spółek

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  jest przede wszystkim… spółką. Warto się bliżej przyjrzeć temu, co to dokładnie oznacza, jakie są rodzaje spółek i konsekwencje z nimi związane.

    Czym jest spółka? Najogólniej można powiedzieć, że jest to prawna forma prowadzenia określonej działalności, najczęściej gospodarczej.  Jest wiele rodzajów spółek, które można klasyfikować na różne sposoby. Najklarowniejszym i najpowszechniej stosowanym jest podział ze względu na gałąź prawa, która reguluje ich funkcjonowanie.

    Spółki administracyjne, to specyficznego rodzaju spółki, które powstają bądź z inicjatywy bądź pod kontrolą organów administracji. Podstawową spółką tego typu jest spółka wodna, która powstaje w celu zaspokajania potrzeb z zakresu gospodarowania wodami.  

    Z punktu widzenia prowadzanie działalności gospodarczej znaczenie mają spółki cywilne oraz handlowe. Między nimi istnieją bardzo ważne różnice.  Przede wszystkim spółka cywilna jest tylko umową prawa cywilnego między wspólnikami i nie posiada osobowości prawnej. Nie jest więc odrębnym podmiotem prawa, nie posiada własnego majątku, zdolności sądowej ani nawet swojej firmy. Podmiotami są wciąż tylko wspólnicy – i to oni prowadzą działalność gospodarczą. Majątek spółki stanowi współwłasność łączną wspólników.

    Inaczej jest ze spółkami handlowymi – w wyniku zawarcia umowy takiej spółki powstaje osobny podmiot, który ma osobowość prawną lub tzw. ułomną osobowość prawną. Konsekwencje tego są bardzo istotne. Oczywiście poszczególne spółki handlowe różnią się  między sobą, ale wszystkie charakteryzuje to, że posiadają odrębność organizacyjną i majątkową względem swoich wspólników. Mają zdolność sądową i procesową, mogą prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek i zaciągać zobowiązania.

    Ważna jest także kwestia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. O ile w przypadku spółek handlowych będzie się to znacznie różnić (zwłaszcza między spółkami osobowymi i kapitałowymi) o tyle w przypadku spółki cywilnej zasada jest prosta – wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem, tak samo jak przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Oczywiście powyższa charakterystyka jest niezwykle uproszczona i istnieje wiele szczegółów dotyczących spółek , myślę jednak, że podkreśla ona najważniejszą różnicę  pomiędzy spółką prawa cywilnego i spółką prawa handlowego. Żeby ją jeszcze uwypuklić, warto o tym pomyśleć w ten sposób: pod względem konstrukcji prawnej spółce cywilnej jest bliżej np. do umowy zlecenia czy umowy o dzieło niż do spółki handlowej. Nie można o tym zapominać kiedy decydujemy się na taką formę prowadzenia działalności.

Jak nie płacić ZUS? Zadaje sobie to pytanie niejeden przedsiębiorca. Czy prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jej wspólnicy nie płacą składek ZUS. Dociekliwi mogą zadawać sobie pytanie: dlaczego tak jest? I skąd w ogóle o tym wiadomo?

Na polskim rynku popularnym  zjawiskiem, jest przekształcanie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową. Na pierwszy rzut oka można sądzić, że tę właśnie usługę oferuje firma spółkaPRO. Tymczasem jest inaczej: proponujemy założenie nowej spółki, a nie przekształcenie. Są to dwie odrębne instytucje prawne, które różnią się w zasadniczy sposób.

Prowadzenie własnego biznesu wymaga nie tylko udanego pomysłu i skutecznej strategii, ale także zdolności przewidywania możliwych wypadków i przygotowywania się na nie. Dlatego bardzo ważną kwestią jest świadomość tego, kto i w jakim rozmiarze odpowiada za zobowiązania i długi związane z prowadzoną działalnością. Odpowiedzialność ta zależy przede wszystkim od formy prawnej prowadzenia działalności.

Często podnoszoną wadą spółki z ograniczona odpowiedzialnością jest tzw. podwójne opodatkowanie. Podatek powinna zapłacić osobno spółka i osobno wspólnicy. Jednakże, stosując odpowiednie rozwiązania można doprowadzić do sytuacji, że  18% podatku zapłaci tylko wspólnik i to raz w roku. Jak to możliwe?

Jak wiadomo, procedura rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardziej skomplikowana niż otworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Warto jednak przyjrzeć się jej bliżej, krok po kroku, bo wtedy okaże się, że jej przejście jest możliwe dla każdego przedsiębiorcy.